20.5 C
Tirana
Friday, September 22, 2023
spot_img

Nisin sot aplikimet për Lotarinë Amerikane/ Çfarë duhet të dini

Nis sot aplikimi për Lotarinë Amerikane 2022. Duke nisur nga ora 12:00 të gjithë të interesuarit për të siguruar një vizë emigrimi në SHBA për programin e pranimeve të Lotarisë Amerikane mund të fillojnë me plotësimin e formularit online.

“Regjistrimi elektronik për lotarinë DV-2022 rifillon të mërkurën më 7 tetor 2020 në mesditë ora 12:00 dhe do të mbyllet të martën e datës 10 nëntor po në këtë orë”, bëjnë me dije autoritetet e Ambasadës Amerikane në kryeqytet.

Sikundër ka ndodhur edhe gjatë viteve të shkuara, regjistrimet për programin e Lotarisë DV-2022 duhet të kryhen në mënyrë elektronike në adresën: www.dvlottery.state.gov Për të pasur më shumë mundësi në përzgjedhje, ekspertët këshillojnë që të mos prisni deri në javën e fundit të periudhës së regjistrimit, pasi kërkesat e shumta mund të shkaktojnë mbingarkesё të faqes së internetit, duke ju penguar në plotësimin e formularit. Duhet të dini se edhe për pranimet e këtij viti, nuk pranohen aplikime me letër, apo të plotësuara jashtë afateve të përmendura më lart.

Të gjithë aplikantët e lotarisë së vizave të shumëllojshmërisë (DV) këshillohen të shqyrtojnë udhëzimet mbi kriteret e kualifikimit të arsimimit dhe punësimit para se të aplikojnë. Aplikanti kryesor (ai që është përzgjedhur në bazë të numrit të aplikimit) duhet të ketë arsimim apo punësim të kualifikueshëm me qëllim që të kualifikohet për një vizë të programit të Lotarisë për kuotat e vitit 2022. Në vijim gjeni të detajuara kriteret që duhet të prëmbushni sa i takon arsimimit dhe përvojës së punës që duhet të keni.

Kriteret për arsimimin

Për të pasur një aplikim të suksesshëm, aplikantët duhet të kenë mbaruar arsimin e mesëm me kohë të plotë që është i barasvlefshëm me arsimimin në të paktën një shkollë të mesme amerikane (4 vjeçare, me kohë të plotë, arsim i përgjithshëm). Diplomat e shkollës së mesme gjimnaz me kohë të plotë kualifikohen për lotarinë. Shkollat e mesme profesionale me kohë të plotë mund të kualifikohen nëse ato në thelb përputhen me kërkesat thelbësore të një të arsimi të mesëm me kohë të plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vendimi përfundimtar do të merret nga oficeri konsullor në ditën e intervistës për vizë.

Ndërsa diplomat e shkollës së mesme me kohë të pjesshme, pa shkëputje nga puna, shkollat e natës dhe ato me korrespondencë, përfshirë programet 5-vjeçare nuk kualifikohen për programin e lotarisë. Edhe nëse ju keni mbaruar një pjesë të shkollës së mesme në sistemin pa shkëputje nga puna dhe pjesën tjetër në sistemin me kohë të plotë, kjo diplomë nuk kualifikohet për programin e lotarisë. Ndërsa diplomat universitare kualifikohen për vijimin e procedurave të sigurimit të vizës emigruese.

Përvoja e punës

Aplikantët që nuk përmbushin kriterin e arsimimit, duhet të përmbushin kriterin e përvojës në punë për dy vjet në një profesion që kërkon të paktën dy vjet trajnim, apo përvojë brenda një periudhe pesëvjeçare menjëherë para aplikimit. Vetëm disa profesione specifike kualifikohen për programin e Vizave të Shumëllojshmërisë. Për t’u kualifikuar për një vizë të lotarisë mbi bazën e eksperiencës së punës, ju duhet të keni brenda pesë viteve të fundit dy vjet përvojë në një profesion që është përcaktuar si zonë pune, e klasifikuar në Përgatitjen Profesionale Specifike (SVP). Në faqen zyrtare online të Ambasadës Amerikane do të gjeni udhëzimet e duhura në lidhje me profesionet që kualifikohen për programin e lotarisë.

Përzgjedhja

Pasi të keni dorëzuar elektronikisht regjistrimin e plotë, juve do t’ju shfaqet një faqe konfirmimi, e cila përmban emrin tuaj dhe numrin tuaj unik të konfirmimit. Printojeni këtë faqe dhe ruajeni. Bazuar në shpërndarjen e vizave tё disponueshme për çdo rajon dhe shtet, individët do të përzgjidhen rastësisht nga kompjuteri ndërmjet aplikimeve të kualifikuara.

“Për të parë nëse janë përzgjedhur, të regjistruarit e DV-2022 do të mund të përdorin numrin e tyre unik të konfirmimit të dhënë në regjistrim duke kontrolluar online Kontrollin e Statusit të të Regjistruarve në faqen zyrtare të E-DV-së. Kontrolli i Statusit të të Regjistruarve do të informojë pjesëmarrësit e përzgjedhur se si të aplikojnë për vizën e Lotarisë për veten e tyre dhe anëtarët e familjes së tyre. Të përzgjedhurit do të mund të mësojnë datën e tyre të intervistës për vizë duke hyrë tek Kontrolli i Statusit të të Regjistruarve”, sqarojnë më tej të njëjtat burime.

Për të parë nëse jeni përzgjedhur, të regjistruarit nëse janë e DV-2022 do të mund të përdorin numrin e tyre unik të konfirmimit të dhënë në regjistrim duke kontrolluar online Kontrollin e Statusit të të Regjistruarve në faqen zyrtare të E-DV-së. Kontrolli i Statusit të të Regjistruarve do të informojë pjesëmarrësit e përzgjedhur se si të aplikojnë për vizën e Lotarisë për veten e tyre dhe anëtarët e familjes së tyre. Të përzgjedhurit do të mund të mësojnë datën e tyre të intervistës për vizë duke hyrë tek Kontrolli i Statusit të të Regjistruarve.

Adresat mashtruese

Disa adresa interneti mund të tentojnë t’ju çorientojnë duke ju bërë të mendoni që ato janë adresat zyrtare të internetit për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë. Ato mund të tentojnë t’ju kërkojnë të paguani për shërbime si formulari dhe informacionet, të cilat janë falas në adresat e internetit të Departamentit të Shtetit dhe të Ambasadave. Disa kompani kërkojnë pagesa për të plotësuar formularin e aplikimit për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë. Nuk ka asnjë pagesë për të plotësuar formularin e aplikimit elektronik për Vizën e Shumëllojshmërisë. Fituesit do të njoftohen vetëm nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit në faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Aplikimi Elektronik për Vizat e Shumëllojshmërisë”.

Kujdes gjatë aplikimit!

Duhet të plotësoni me kujdes të dhënat në aplikim. Ekspertët këshillojnë që të siguroheni mirë gjatë plotësimit të formularit që të jepni informacionin e saktë mbi statusin tuaj civil në momentin e aplikimit. Nëse jeni të martuar në momentin e aplikimit fillestar për lotarinë, ju duhet të përfshini bashkëshortët në aplikim edhe nëse keni qenë në proces divorci. Përjashtim bëjnë rastet kur bashkëshorti është nënshtetas amerikan, ose banor i përhershëm i ligjshëm.

Gjithashtu, ju duhet të përfshini edhe të gjithë fëmijët tuaj të pamartuar dhe nën 21-vjeç në momentin e aplikimit. Me fëmijë nënkuptohen fëmijët tuaj biologjikë, dhe thjeshtërit- fëmijët e bashkëshortit/es tuaj, apo fëmijë që i keni birësuar ligjërisht, pavarësisht nëse jetojnë me ju ose jo.

Mosdeklarimi i bashkëshortit apo i fëmijës ekzistues në momentin e aplikimit fillestar për lotarinë do të rezultojnë në refuzimin e vizës për ju dhe familjen tuaj.

Sigurohuni që ju jeni duke ngarkuar fotografinë e saktë për çdo pjesëtar të familjes në momentin e aplikimit për lotarinë. Ngatërrimi i fotografive në aplikim do të rezultojë në refuzimin e vizës për ju dhe familjen tuaj. Duhet të bëni shumë kujdes edhe në vendosjen e përmasave të përcaktuara të fotos, të cilat duhet të jenë sipas parametrave të përcaktuar.

Nuk duhet të përdorni në aplikim fotot e viteve të shkuara. Fotografitë në grup nuk do të pranohen, duhet të paraqisni nga një fotografi për çdo individ. Regjistrimi juaj mund të skualifikohet ose viza juaj të refuzohet nëse fotografitë tuaja nuk janë të kohëve të fundit, janë të manipuluara në një formë apo në tjetrën, ose nuk respektojnë specifikimet e përcaktuara. Nëse përfshini fotografi që e kishit përdorur në regjistrimin e vitit të kaluar, ju do të skualifikoni automatikisht, ndaj përdorni fotografi të nxjerrë kohët e fundit.

Related Articles

Na ndiqni

4,806FansLike
3,867FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Më të fundit