33.5 C
Tirana
Wednesday, June 19, 2024
spot_img

“Unë e dua breshkën e detit”, mbrojtja e faunës detare në parkun Divjakë-Karavasta

Vendi ynë ka pasuri natyrore me vlerë, dhe Deti Adriatik është një nga këto vlera. Ende kemi habitate të padëmtuara, por zhvillimi ekonomik pritet edhe në ujërat detare shqiptare. Jemi akoma në kohë për të vendosur rregulla.

Në këtë kontekst, mbahet një workshop dhe vizitë në vendin e folezimit të breshkave në Parkun Kombëtar Divjaka-Karavasta: “Unë e dua breshkën e detit, Njohuri për faunën detare”, ku përmes këtij seminari të rinjtë do të sensibilizohen për rëndësinë e faunës detare mbrojtja, veçanërisht speciet e rrezikuara siç janë breshkat e detit. Pjesëmarrësit gjithashtu do të marrin njohuri mbi identifikimin, mbrojtjen dhe shpëtimin e specieve detare të rrezikuara.

Njohja e pjesëmarrësve me mundësitë e zhvillimit të ekoturizmit, duke i ndërgjegjësuar si konsumatorë të ardhshëm se si të reduktojnë mbetjet, të mos ndotin ujin dhe mënyrat e mbrojtjes së gjallesave detare.

Krijimi i një baze të dhënash mbi burimet detare do të ndihmojë politikëbërësit dhe vendimmarrësit të marrin vendimet e duhura për përdorimin e burimeve detare.

Të gjithë aktorët që jetojnë ose shfrytëzojnë burimet detare duhet të jenë të vetëdijshëm se Deti Adriatik është në rrezik, burimet natyrore dhe ekosistemet përballen me kërcënime ekologjike në rritje për shkak të zhvillimit të sektorëve të ekonomisë blu.
Kompleksi ligatinor i Divjakw – Karavasta ofron kushte ideale për folezimin e një numri të madh të llojeve të specieve ujore. Diversiteti i lartë i habitateve dhe mjediseve ujore ofrojnë kushte për ushqim dhe riprodhim duke e shndërruar në një nga zonat më të rëndësishme në vendin tonë.

Ky Park Kombëtar është një nga zonat komplekse më të rëndësishme në Shqipëri për sa i përket biodiversitetit. Shquhet për popullata të shumëllojshme floristike e faunistike, endemike, subendemike, të rralla, të kërcënuara e të rrezikuara për zhdukje.

Sot, të dhënat për speciet detare janë mbledhur nga AKZM, por në fakt është e nevojshme që kërkimi shkencor të kanalizohet në një Institut të Kërkimit Shkencor, krijuar posaçërisht për detin

Informacion mbi Projektin GEF Adriatik:

Kërkohet një qasje e koordinuar – midis përdoruesve detarë, industrive, peshkatarëve, bizneseve, qytetarëve dhe qeverive – për të siguruar përdorimet më të përshtatshme të detit, për të zvogëluar presionin e aktiviteteve të dëmshme duke arritur një status të mirë mjedisor për të gjithë Adriatikun.

Duke arritur një Planifikim Hapësinor Detar (MSP), ne mund të ndërtojmë një të ardhme të qëndrueshme afatgjatë për rajonin – dhe ky është qëllimi i projektit Mjedisi Global Adriatik (GEF), i cili në Detin Adriatik zhvillohet përmes këtij projekti (Projekti GEF Adriatik), i cili po zbatohet në Shqipëri dhe Mal të Zi, që synon të rivendosë ekuilibrin ekologjik të Detit Adriatik përmes zbatimit të Qasjes së Ekosistemit dhe Planifikimit Hapësinor Detar.

Miratimi i një kuadri ligjor për aktivitetet detare do t’i japë një mundësi tjetër mbrojtjes detare dhe kontrollit të aktiviteteve në të, e cila nuk do të jetë më një udhëkryq për aktivitetet e paligjshme, por do të jetë një burim fitimi dhe pune për aktivitetet e ligjshme detare. Përpjekja jonë e vazhdueshme është të zhvillojmë aktivitete detare pa dëmtuar habitatet ujore.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Më të fundit